Skip to main content
Please wait...

Pejabat Pendaftaran Mahkamah Tinggi

  • Untuk memproses pendaftaran dalam talian dan manual kes jenayah dan sivil dalam bidang kuasa.
  • Menyediakan perkhidmatan Pesuruhjaya Sumpah untuk pengesahan dokumen.
  • Menyediakan perkhidmatan pengesahan dokumen untuk pemfailan probet dan surat pentadbiran.
  • Untuk memproses dan melaksanakan semua cara pelaksanaan penghakiman yang berkaitan.
  • Untuk memproses dan mentadbir semua pembayaran yang berkaitan dengan perkhidmatan mahkamah seperti jaminan, pemfailan manual kes, pengesahan dokumen, pembayaran denda mahkamah dsb.
  • Untuk mengeluarkan semua dokumen mahkamah lain seperti Waran Tangkap, Perintah, dsb. melalui cara elektronik dan pemfailan manual.